Usage Statistics for qpcrforum.com

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 02:09 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 22120
Total Files 9749
Total Pages 3809
Total Visits 1104
Total KBytes 136344
Total Unique Sites 1191
Total Unique URLs 62
Total Unique Referrers 1349
Total Unique User Agents 391
. Avg Max
Hits per Hour 102 812
Hits per Day 2457 7334
Files per Day 1083 6930
Pages per Day 423 667
Sites per Day 132 265
Visits per Day 122 147
KBytes per Day 15149 92963
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.07% 9749
Code 302 - Found 52.92% 11705
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.59% 130
Code 404 - Not Found 2.42% 535

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
22 7334 33.16% 6930 71.08% 667 17.51% 147 13.32% 264 22.17% 92963 68.18%
23 4135 18.69% 2819 28.92% 494 12.97% 141 12.77% 262 22.00% 37221 27.30%
24 1265 5.72% 0 0.00% 219 5.75% 115 10.42% 234 19.65% 731 0.54%
25 1498 6.77% 0 0.00% 292 7.67% 123 11.14% 239 20.07% 866 0.64%
26 845 3.82% 0 0.00% 276 7.25% 107 9.69% 220 18.47% 484 0.36%
27 1438 6.50% 0 0.00% 299 7.85% 102 9.24% 232 19.48% 833 0.61%
28 2767 12.51% 0 0.00% 404 10.61% 125 11.32% 265 22.25% 1602 1.18%
29 1218 5.51% 0 0.00% 552 14.49% 129 11.68% 167 14.02% 705 0.52%
30 1620 7.32% 0 0.00% 606 15.91% 129 11.68% 213 17.88% 938 0.69%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 69 628 2.84% 35 318 3.26% 10 97 2.55% 489 4402 3.23%
1 87 791 3.58% 54 490 5.03% 13 123 3.23% 722 6502 4.77%
2 87 791 3.58% 49 444 4.55% 13 122 3.20% 713 6419 4.71%
3 107 969 4.38% 71 644 6.61% 14 131 3.44% 990 8908 6.53%
4 103 933 4.22% 10 96 0.98% 27 243 6.38% 265 2387 1.75%
5 66 601 2.72% 19 177 1.82% 15 139 3.65% 349 3143 2.31%
6 148 1332 6.02% 74 674 6.91% 24 219 5.75% 1067 9602 7.04%
7 106 961 4.34% 48 435 4.46% 12 109 2.86% 574 5170 3.79%
8 108 973 4.40% 47 429 4.40% 15 138 3.62% 439 3954 2.90%
9 155 1395 6.31% 87 783 8.03% 18 167 4.38% 1196 10764 7.89%
10 93 845 3.82% 19 179 1.84% 18 162 4.25% 315 2839 2.08%
11 126 1139 5.15% 54 488 5.01% 18 162 4.25% 778 7002 5.14%
12 88 793 3.58% 7 64 0.66% 17 157 4.12% 150 1353 0.99%
13 80 726 3.28% 20 184 1.89% 14 132 3.47% 316 2848 2.09%
14 112 1009 4.56% 46 422 4.33% 16 144 3.78% 565 5087 3.73%
15 85 767 3.47% 32 290 2.97% 15 139 3.65% 505 4542 3.33%
16 132 1194 5.40% 54 493 5.06% 20 182 4.78% 727 6547 4.80%
17 143 1288 5.82% 86 777 7.97% 18 165 4.33% 1193 10741 7.88%
18 88 798 3.61% 46 418 4.29% 16 152 3.99% 641 5773 4.23%
19 78 705 3.19% 39 359 3.68% 15 138 3.62% 541 4869 3.57%
20 114 1029 4.65% 67 609 6.25% 19 172 4.52% 953 8579 6.29%
21 77 701 3.17% 35 317 3.25% 19 175 4.59% 492 4430 3.25%
22 110 995 4.50% 67 607 6.23% 19 175 4.59% 1015 9138 6.70%
23 84 757 3.42% 5 52 0.53% 29 266 6.98% 150 1346 0.99%

Top 30 of 62 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4018 18.16% 37083 27.20% /2016/phpBB3/memberlist.php
2 3629 16.41% 57572 42.23% /2016/phpBB3/viewforum.php
3 447 2.02% 3650 2.68% /viewtopic.php
4 383 1.73% 9595 7.04% /webalizer/
5 281 1.27% 2468 1.81% /2016/phpBB3/viewtopic.php
6 216 0.98% 9710 7.12% /2016/phpBB3/
7 212 0.96% 2411 1.77% /ucp.php
8 184 0.83% 2973 2.18% /
9 84 0.38% 851 0.62% /viewforum.php
10 69 0.31% 592 0.43% /2016/phpBB3/ucp.php
11 61 0.28% 538 0.39% /2016/phpBB3/posting.php
12 35 0.16% 661 0.48% /style.php
13 19 0.09% 207 0.15% /posting.php
14 15 0.07% 164 0.12% /memberlist.php
15 8 0.04% 426 0.31% /2016/phpBB3/style.php
16 6 0.03% 0 0.00% /styles/prosilver/theme/normal.css
17 5 0.02% 16 0.01% /2016/phpBB3/styles/prosilver/template/forum_fn.js
18 4 0.02% 94 0.07% /2016/phpBB3/faq.php
19 4 0.02% 5 0.00% /styles/prosilver/template/styleswitcher.js
20 4 0.02% 0 0.00% /styles/prosilver/theme/medium.css
21 3 0.01% 3 0.00% /2016/phpBB3/styles/prosilver/template/styleswitcher.js
22 3 0.01% 0 0.00% /2016/phpBB3/styles/prosilver/theme/large.css
23 3 0.01% 0 0.00% /2016/phpBB3/styles/prosilver/theme/medium.css
24 3 0.01% 0 0.00% /2016/phpBB3/styles/prosilver/theme/normal.css
25 3 0.01% 3 0.00% /2016/phpBB3/styles/prosilver/theme/print.css
26 3 0.01% 8 0.01% /styles/prosilver/template/forum_fn.js
27 3 0.01% 5 0.00% /styles/prosilver/theme/print.css
28 2 0.01% 9 0.01% /2016/phpBB3/search.php
29 2 0.01% 0 0.00% /styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif
30 2 0.01% 0 0.00% /styles/prosilver/theme/images/arrow_left.gif

Top 10 of 62 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3629 16.41% 57572 42.23% /2016/phpBB3/viewforum.php
2 4018 18.16% 37083 27.20% /2016/phpBB3/memberlist.php
3 216 0.98% 9710 7.12% /2016/phpBB3/
4 383 1.73% 9595 7.04% /webalizer/
5 447 2.02% 3650 2.68% /viewtopic.php
6 184 0.83% 2973 2.18% /
7 281 1.27% 2468 1.81% /2016/phpBB3/viewtopic.php
8 212 0.96% 2411 1.77% /ucp.php
9 84 0.38% 851 0.62% /viewforum.php
10 35 0.16% 661 0.48% /style.php

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 184 0.83% 618 64.51% /
2 383 1.73% 223 23.28% /webalizer/
3 216 0.98% 104 10.86% /2016/phpBB3/
4 1 0.00% 13 1.36% /webalizer/usage_201410.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 184 0.83% 607 62.19% /
2 383 1.73% 202 20.70% /webalizer/
3 216 0.98% 154 15.78% /2016/phpBB3/
4 1 0.00% 13 1.33% /webalizer/usage_201410.html

Top 30 of 1191 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8853 40.02% 7750 79.50% 101776 74.65% 32 2.90% 159.65.43.205
2 2669 12.07% 257 2.64% 5997 4.40% 0 0.00% 216.244.66.231
3 478 2.16% 0 0.00% 277 0.20% 3 0.27% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
4 334 1.51% 0 0.00% 193 0.14% 2 0.18% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
5 300 1.36% 0 0.00% 174 0.13% 1 0.09% static.115.52.4.46.clients.your-server.de
6 265 1.20% 0 0.00% 153 0.11% 5 0.45% 195.208.220.179
7 239 1.08% 34 0.35% 388 0.28% 0 0.00% cpef0f2493aa463-cmf0f2493aa460.cpe.net.cable.rogers.com
8 228 1.03% 0 0.00% 132 0.10% 1 0.09% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
9 211 0.95% 0 0.00% 122 0.09% 0 0.00% static.195.80.4.46.clients.your-server.de
10 203 0.92% 202 2.07% 386 0.28% 0 0.00% mj13.naefmarco.ch
11 202 0.91% 198 2.03% 973 0.71% 2 0.18% ec2-54-81-116-187.compute-1.amazonaws.com
12 187 0.85% 185 1.90% 4704 3.45% 3 0.27% l37-193-63-79.novotelecom.ru
13 166 0.75% 0 0.00% 96 0.07% 0 0.00% sapsait.com
14 164 0.74% 0 0.00% 95 0.07% 0 0.00% crawl2.bl.semrush.com
15 162 0.73% 0 0.00% 94 0.07% 0 0.00% crawl13.bl.semrush.com
16 151 0.68% 0 0.00% 88 0.06% 0 0.00% crawl14.bl.semrush.com
17 150 0.68% 0 0.00% 87 0.06% 1 0.09% 64.62.252.163
18 133 0.60% 0 0.00% 77 0.06% 1 0.09% 240.pool-46.37.216.icn.ua
19 132 0.60% 0 0.00% 77 0.06% 0 0.00% crawl15.bl.semrush.com
20 118 0.53% 0 0.00% 68 0.05% 0 0.00% crawl9.bl.semrush.com
21 108 0.49% 0 0.00% 63 0.05% 0 0.00% crawl3.bl.semrush.com
22 108 0.49% 0 0.00% 63 0.05% 0 0.00% crawl8.bl.semrush.com
23 103 0.47% 0 0.00% 60 0.04% 0 0.00% crawl11.bl.semrush.com
24 101 0.46% 0 0.00% 58 0.04% 0 0.00% crawl6.bl.semrush.com
25 101 0.46% 0 0.00% 58 0.04% 0 0.00% ec2-54-80-103-120.compute-1.amazonaws.com
26 99 0.45% 5 0.05% 184 0.13% 49 4.44% 176.110.129.2
27 99 0.45% 0 0.00% 57 0.04% 0 0.00% crawl4.bl.semrush.com
28 96 0.43% 0 0.00% 56 0.04% 3 0.27% msnbot-207-46-13-107.search.msn.com
29 95 0.43% 0 0.00% 55 0.04% 1 0.09% 36.79.238.103
30 93 0.42% 0 0.00% 54 0.04% 0 0.00% crawl10.bl.semrush.com

Top 10 of 1191 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8853 40.02% 7750 79.50% 101776 74.65% 32 2.90% 159.65.43.205
2 2669 12.07% 257 2.64% 5997 4.40% 0 0.00% 216.244.66.231
3 187 0.85% 185 1.90% 4704 3.45% 3 0.27% l37-193-63-79.novotelecom.ru
4 74 0.33% 72 0.74% 1604 1.18% 3 0.27% host-176-36-21-189.la.net.ua
5 202 0.91% 198 2.03% 973 0.71% 2 0.18% ec2-54-81-116-187.compute-1.amazonaws.com
6 46 0.21% 42 0.43% 945 0.69% 8 0.72% 95.181.217.2
7 41 0.19% 16 0.16% 435 0.32% 10 0.91% 193.201.224.198
8 239 1.08% 34 0.35% 388 0.28% 0 0.00% cpef0f2493aa463-cmf0f2493aa460.cpe.net.cable.rogers.com
9 203 0.92% 202 2.07% 386 0.28% 0 0.00% mj13.naefmarco.ch
10 18 0.08% 18 0.18% 336 0.25% 2 0.18% 5.133.176.3

Top 30 of 1349 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10243 46.31% - (Direct Request)
2 170 0.77% https://./
3 166 0.75% Warning: array_merge(): Argument
4 142 0.64% https://aleksandrov.nikola16.ml/bezpasporta/234-vzyat-zaym-pod-0-procentov.html
5 142 0.64% https://baksan.zajm-nalichnymi.ga/podzalog/250-rubber-zaym-lichnyy-kabinet.html
6 142 0.64% https://balashov.lime-zajm.cf/bankovskie/253-zaym.html
7 142 0.64% https://beloyarskiy.tendernyj-zajm.tk/momentalnye/255-dogovor-bankovskogo-zayma.html
8 142 0.64% https://bobrov.lime-zajm.tk/dozarplaty/259-chto-delat-esli-ugrozhaut-kollektory-po-telefonu-za-chuzhoy-zaym.html
9 142 0.64% https://bodaybo.zajm-cherez-sms.tk/mikrozaymynakartu/271-zaymy-v-schekino.html
10 142 0.64% https://bronnitsy.kredito-24-zajm.ga/dlyabiznesa/253-po-zaymam-ndfl.html
11 142 0.64% https://gornozavodsk.nikola18.tk/momentalnye/235-kubyshka-zaymy-onlayn-zayavka.html
12 142 0.64% https://gornyak.monisto-zajm.tk/vozvratdolga/240-zaym-na-kartu-s-nulevym-balansom-na-karte.html
13 142 0.64% https://kalyazin.zajm-mgnovenno-kruglosutochno.cf/nabankovskiyschet/262-investicii-v-zalogovye-zaymy.html
14 142 0.64% https://kanash.zajm-cherez-sms.tk/ipoteka/265-dengi-srazu-zaym-otzyvy.html
15 142 0.64% https://karabanovo.klub-zajmov.gq/2000rubley/221-internet-zaymy-na-kartu.html
16 142 0.64% https://kargat.zajmy-srochno-kruglosutochno.cf/zaymdlyaooo/246-pretenziya-o-vozvrate-denezhnyh-sredstv-po-dogovoru-zayma-obrazec.html
17 142 0.64% https://ketovo.dolgosrochnye-zajmy.tk/srochnyezaymy/261-dogovor-zaloga-kvartiry-v-obespechenie-dogovora-zayma-obrazec.html
18 142 0.64% https://khabarovsk.monisto-zajm.tk/pogashenie/241-ucht-procentov-po-kreditam-i-zaymam.html
19 142 0.64% https://kirishi.zajm-nalichnymi.gq/mikrozaymynakartu/232-zaymy-lichnyy-kabinet.html
20 142 0.64% https://kirovsk.zajm-na-kartu.ga/kalkulyatorzaymov/231-dogovora-zayma-prodlenie.html
21 142 0.64% https://kolyvan.klub-zajmov.tk/kartyrassrochki/245-vzyat-zaym-na-kartu-momentum-bez-otkaza.html
22 142 0.64% https://kozulka.monisto-zajm.ga/podzalog/244-mfk-centr-zaymov.html
23 142 0.64% https://krasnoturansk.monisto-zajm.ga/vdolg/237-lovi-zaym-lichnyy-kabinet-zaym.html
24 142 0.64% https://krukovo.kruglosutochnyj-zajm-deneg.ml/ispravlenieki/267-zaymy-pod-procenty-u-chastnogo-lica.html
25 142 0.64% https://kuragino.kreditnyj-zajm.cf/zolotayakorona/270-zaym-pensioneram-dolgosrochnyy-na-kartu.html
26 142 0.64% https://lokot.zajm-cherez-sms.tk/kruglosutochno/264-promokod-zaym-onlayn.html
27 142 0.64% https://nadym.zajm-na-kartu.ga/kalkulyatorzaymov/232-sro-dlya-mfo.html
28 142 0.64% https://novobureyskiy.zajm-nalichnymi.gq/nalichnymi/230-zaymy-rf-ooo.html
29 142 0.64% https://nurlat.nikola17.ga/podzalogkvartiry/277-centr-zaymov-oplata-zaymov.html
30 142 0.64% https://omutninsk.v-karmane-zajm.ga/podzalog/238-ooo-dengi-vzaymy-oficialnyy-sayt.html

Top 15 of 391 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2669 12.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 1713 7.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1110 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1032 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 802 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 797 3.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 542 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 414 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 305 1.38% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
10 254 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
11 211 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 204 0.92% Safari/11605.1.33.1.3 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64)
13 167 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
14 164 0.74% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060911 Firefox/1.5.0.7
15 154 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Usage by Country for April 2018

Top 30 of 74 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 11757 53.15% 8024 82.31% 108216 79.37% United States
2 6446 29.14% 603 6.19% 7578 5.56% Commercial (com)
3 1030 4.66% 389 3.99% 9471 6.95% Russian Federation
4 626 2.83% 53 0.54% 1017 0.75% Germany
5 433 1.96% 79 0.81% 1454 1.07% Network (net)
6 425 1.92% 48 0.49% 542 0.40% European Union
7 372 1.68% 122 1.25% 3002 2.20% Ukraine
8 238 1.08% 203 2.08% 479 0.35% Switzerland
9 156 0.71% 46 0.47% 842 0.62% China
10 99 0.45% 1 0.01% 82 0.06% Indonesia
11 56 0.25% 20 0.21% 258 0.19% Unresolved/Unknown
12 36 0.16% 12 0.12% 154 0.11% Non-Profit (org)
13 33 0.15% 5 0.05% 138 0.10% Poland
14 31 0.14% 23 0.24% 470 0.35% Great Britain (UK)
15 28 0.13% 6 0.06% 216 0.16% Austria
16 28 0.13% 26 0.27% 495 0.36% Brazil
17 27 0.12% 1 0.01% 40 0.03% Korea, Republic of
18 23 0.10% 0 0.00% 13 0.01% Philippines
19 20 0.09% 13 0.13% 119 0.09% Netherlands
20 16 0.07% 2 0.02% 21 0.02% Japan
21 14 0.06% 2 0.02% 13 0.01% Czech Republic
22 14 0.06% 6 0.06% 157 0.12% Ecuador
23 13 0.06% 0 0.00% 8 0.01% Moldova
24 13 0.06% 13 0.13% 177 0.13% Tuvalu
25 12 0.05% 2 0.02% 14 0.01% Spain
26 12 0.05% 10 0.10% 260 0.19% Soviet Union
27 11 0.05% 4 0.04% 102 0.07% Seychelles
28 11 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Sweden
29 9 0.04% 4 0.04% 101 0.07% Ireland
30 9 0.04% 2 0.02% 54 0.04% Iran


Generated by Webalizer Version 2.23